fb


Mokyklos partneriai

Gruodis - pilko šilko skraistėm sodus apvyniojo ligi žemės, ligi pat šaknų. Žemė - atilsiu žiemos alsuoja. Gruodžio vėjas blaškosi, vaitoja ir rimtim, ir laukimu giliu. Šv. Kalėdų laukimo laikas - šventas laikas. Žmonės tampa vieni kitiems atlaidesni, jautresni, šiltesni. Ir mūsų mokyklos bendruomenė pasipuošusi mokyklą, laukia tos nuostabios šventės... Bendrystė, dėmesys, būvimas kartu yra vertingiausia dovana, Gražaus, prasmingo, šilto ir jaukaus Kalėdų laukimo!..

Kovo 17 dieną Prano Karbausko ateitininkų kuopa su kuopos globėja Rosita Staputiene vyko į Telšių vyskupijos ateitininkų gavėnios rekolekcijas ,,Kad taptume šviesos vaikais". Į renginį suvažiavo ateitininkai iš Telšių, Kaltinėnų, Papilės, Varnių ir Ruzgų. Vaikai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių. Grupėse apmąstė kan.Andriejaus Sabaliausko katechezę, žiūrėjo filmuką ,,Kur slypi tikroji šviesa?". Apmąstymus užrašė plakatuose, pristatė. Žaisti žaidimai ir ,, Vidinis Išgydymas" ateitininkams suteikė vidinės stiprybės ir šviesos.

Geltona kartu su žalia ir raudona, atspindi lietuvių tautos laisves norą. Šalis nors mažytė, bet drąsa begalinė. Nes tai Lietuva - tai mūsų gimtinė!

Švenčiam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną...

Kovo 9 dienos popietę vyko dešimtokų "Paskutinis teismas", t.y. šimtadienis. Šventę rengė 9 klasės mokiniai su klasės vadove Rosita Staputiene.
Buvo paruošti kaltinimai dešimtokams. Juos apginti turėjo liudininkai: klasės vadovė, pirmoji mokytoja, kiti mokytojai, mokiniai, direktorė.
Buvo atliekamos įvairios užduotys, rodoma video medžiaga, nuotraukos, įteikiamas 100 dienų kalendorius, pusatestačiai, dovanėlės.