fb


Mokyklos partneriai

Kovo 17 dieną Prano Karbausko ateitininkų kuopa su kuopos globėja Rosita Staputiene vyko į Telšių vyskupijos ateitininkų gavėnios rekolekcijas ,,Kad taptume šviesos vaikais". Į renginį suvažiavo ateitininkai iš Telšių, Kaltinėnų, Papilės, Varnių ir Ruzgų. Vaikai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių. Grupėse apmąstė kan.Andriejaus Sabaliausko katechezę, žiūrėjo filmuką ,,Kur slypi tikroji šviesa?". Apmąstymus užrašė plakatuose, pristatė. Žaisti žaidimai ir ,, Vidinis Išgydymas" ateitininkams suteikė vidinės stiprybės ir šviesos.

Geltona kartu su žalia ir raudona, atspindi lietuvių tautos laisves norą. Šalis nors mažytė, bet drąsa begalinė. Nes tai Lietuva - tai mūsų gimtinė!

Švenčiam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną...

Kovo 9 dienos popietę vyko dešimtokų "Paskutinis teismas", t.y. šimtadienis. Šventę rengė 9 klasės mokiniai su klasės vadove Rosita Staputiene.
Buvo paruošti kaltinimai dešimtokams. Juos apginti turėjo liudininkai: klasės vadovė, pirmoji mokytoja, kiti mokytojai, mokiniai, direktorė.
Buvo atliekamos įvairios užduotys, rodoma video medžiaga, nuotraukos, įteikiamas 100 dienų kalendorius, pusatestačiai, dovanėlės.

2018 m. vasario 1 d. Mažeikių r. vyko rajoninė technologijų dalyko olimpiada „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“. Joje buvo dalyvaujama 8 -10 kl. ir 11-12 kl. moksleivių amžių grupėse, keturiose, tekstilės, mitybos ir aptarnavimo, dizaino bei konstrukcinių medžiagų srityse. Šioje olimpiadoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai, Svajūnas Gineitis (9 kl.) ir Gerardas Jakštas (10 kl.). Vaikinai pasirinko konstrukcinių medžiagų sritį ir pagamino bei pristatė savo darbus: stogastulpį bei prieverpstę. Bendru vertinimo komisijos nutarimu, konstrukcinių medžiagų srityje tarp 8-10 kl. moksleivių I vietą gavo Svajūnas Gineitis už darbą „Stogastulpis“ (mokytojas Julius Norvila). Nuoširdžiai sveikiname Svajūną bei jo mokytoją ir džiaugiamės jų pasiekimu!!!

 

Sausio 23 dieną vyko Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės stalo teniso varžybos. Ruzgų pagrindinės mokyklos merginų komanda tapo nugalėtojomis. Sveikiname Aurelija Danaitę, Vilija Alseikytę, Akvilę Šonaitę. Berniukų komanda užėme trečią vietą. Sveikiname Gerardą Jakštą, Astijų Daną, Vaidą Kasparavičių. Komandų vadovas Gvidas Rozga.